Категории: Актуално

Местна инициативна група - Раковски, отчете дейността си през годината

19.12.2012 г. 15:22
, видяна: 2812
Сдружение "МИГ - Раковски" спечели първо място в категория "Местна инициативна група" на Националния конкурс "Най-добра проектна идея 2012".
Снимка rakovskibg.com (архив)

Местната инициативна група (МИГ) - Раковски, отчете на 19 декември в Пловдив работата си през 2012 г. по проект "Стратегия за местно развитие на Община Раковски".

Разработката е финансирана по мярка 41 "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка 431-1 "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

С договор между Министерството на земеделието и храните, ДФ "Земеделие" и Сдружение "МИГ Раковски" одобрената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 3 860 000 лв.

756 000 лв. са предвидени за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност. 3 104 000 лв. са за проекти към девет предварително одобрени мерки, разписани в  стратегията за местно развитие на МИГ.

Сред входираните и одобрените проекти са разработки по мерки за професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания, модернизиране на земеделските стопанства, добавяне на стойност към земеделски и горски продукти, разнообразяване към неземеделски дейности, подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия и мн. др.

На 10 декември МИГ - Раковски, е входирала в Министерството на земеделието и храните два проекта по мярка 421 "Вътрешнотериторално и транснационално сътрудничество".

Единият от тях е "Олимпиада на традиционните игри", в партньорство с МИГ - Сандански.

Това е изследователски проект, който се заражда в Сардиния като научен инструмент, споделен и създаден  за опазване на нематериалното населдство на традиционните игри, обясниха от МИГ - Раковски. Цели се изпълнение на съвместни дейности за проучване на местни игри от миналото и установяване на традиция в ежегодното организиране на олимпиади. Целевите групи са деца и младежи на възраст между 7 и 13 години включително, учители, аниматори и възрастни с опит и знания за традиционни игри от териториите на двете МИГ.

Вторият проект - "Вкусовете от вчера - Валоризация на кулинарно наследство", е транснационален и партньор по него е МИГ Elsbeere Wienerwald (Elsbeere Wienerwald LAG).

Главната цел на проекта е чрез различни действия да се преоткрият познанията, традициите и уменията, свързани с храната като ценен елемент на историческото и културното наследство на територията. Предвидени са съвместни дейности за възстановяване на знанията за храненето като жест, чрез който се е изразявало културното съдържание на селското общество, подпомагане на утвърждаването на уникална местна и регионална идентичност, свързване на оператори, които предлагат изключително добри услуги. Целеви групи са възрастното население (55+), носител на знания за старинните местни рецепти, местни ресторантьори, експерти по кулинария, готвачи и производители на типични местни продукти.

Още по темата

Райна Неделчева, главен инженер на община Раковски, и зам.-кметът Павел Гуджеров представиха проекта. Снимка Aspekti.info
22.11.2012 г. 10:58, видяна: 2272
Открита е процедура за избор на изпълнител на строителните работи по проект за предотвратяване рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното които на река Сребра в град Раковски и село Шишманци, община Раковски.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 14
В чужбина
35,71% (5)
На родното Черноморие
28,57% (4)
На планина в България
21,43% (3)
Няма да ходя на почивка
14,29% (2)