Категории: Актуално

Пловдив кандидатства за изграждане на Център за хора с тежки увреждания

16.01.2018 г. 16:54
, видяна: 433
Приоритетите на Пловдив във връзка с проекта бяха представени на среща в МТСП.
Снимка: Община Пловдив

Пловдив е една от шестте общини в България, избрани да реализират проект "Подкрепа за лица с увреждания", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

На среща в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков и шефът на дирекция "Социална политика" Веселина Ботева представиха приоритетите на общината в тази сфера.

Целта на проекта е да се изгради функциониращ и иновативен Дневен център за лица с тежки множествени увреждания, като услугите ще могат да се предоставят и мобилно - по домовете на хората, имащи нужда от специализирана помощ. Предвижда се в Центъра да има рехабилитатори, медицински сестри, психолози, социални асистенти.

"Целта на подобни проекти е да се създават модерни интегрирани центрове, където хората да получават както дневна, така и почасова услуга. Идеята е да има и мобилна услуга за хора с много тежки увреждания за подкрепа на техните семейства”, посочи Георги Титюков и добави, че „допълването на Европейския социален фонд към националните политики в сферата на труда и социалното включване доказва успешността за пълноценното участие и подкрепа на хората от уязвимите целеви групи".

Заместник-кметът предложи на представителите от МТСП да обмислят и идеята за заместваща грижа за многодетни семейства, при която веднъж или два пъти в месеца някой да гледа децата почасово, за да могат родителите да имат свободно време, в което например да идат на кино или ресторант.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30 март 2018 година.

 
 
 

 
Гласували: 87
Върви добре, градът ще е готов за 2019 година.
14,94% (13)
Не виждам да се прави нещо конкретно по въпроса.
36,78% (32)
След скандалите във фондация "Пловдив 2019" за каква подготовка говорим?
29,89% (26)
Нямам никаква представа.
18,39% (16)
 
Най-четени новини