Фасадите на сградите

Гласували: 2
са оставени на самотек
50,00% (1)
са грижа на собствениците
0,00% (0)
са в дневния ред на властите
0,00% (0)
изискват национална концепция
50,00% (1)
15.06.2020 г. 10:45
16.06.2017 г. 13:18
05.08.2013 г. 12:53
стр.: 1/2Редове 1 до 20 от общо 33.