Възможно ли е да се противодейства ефективно на тероризма?

Гласували: 733
Да, при повишени мерки за сигурност и строг контрол на обществени места.
16,37% (120)
Да, ако държавата е силна и разполага с достатъчно хора и средства за това.
68,89% (505)
Не е възможно, нападенията са много неочаквани и никой не е застрахован.
13,92% (102)
Не, защото крайните мерки за сигурност ограничават свободата на гражданите.
0,41% (3)
Напълно невъзможно е, дори "всесилните" САЩ не могат да се справят.
0,41% (3)
15.06.2020 г. 10:45
16.06.2017 г. 13:18
05.08.2013 г. 12:53
стр.: 1/2Редове 1 до 20 от общо 33.