Фасадите на сградите

Гласували: 2
са оставени на самотек
50,00% (1)
са грижа на собствениците
0,00% (0)
са в дневния ред на властите
0,00% (0)
изискват национална концепция
50,00% (1)
21.06.2012 г. 17:48
стр.: 2/2Редове 21 до 33 от общо 33.