Етикет: НСИ

05.01.2017 г. 15:11, видяна: 1438
Александър и Виктория са най-предпочитани имена за проплакалите бебета в България през 2016 година, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).
прочети повече
Според НСИ цените за наем, поддръжка и ремонт на жилище са останали непроменени спрямо предходния месец. Снимка © Aspekti.info (архив)
13.08.2013 г. 16:04, видяна: 1450
Индексът на потребителските цени за юли 2013 г. спрямо юни 2013 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%.
прочети повече
 Графика НСИ
09.05.2013 г. 18:27, видяна: 1579
Разрешителни за строеж на 89 жилищни сгради с 313 жилища в тях и с 41 346 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 133 други сгради със 132 510 кв. м РЗП са издали през първото тримесечие на 2013 г. общинските администрации на територията на област Пловдив.
прочети повече
Приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в област Пловдив по месеци през 2012 г. Графика НСИ
14.02.2013 г. 13:33, видяна: 3107
През декември 2012 г. в Пловдивска област са функционирали 136 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
прочети повече
През декември 2012 г. продукцията от гражданско/инженерно строителство е намаляла с 18.6%, а от сградно строителство - с 2.9%. Снимка Aspekti.info (архив)
07.02.2013 г. 16:36, видяна: 2037
През декември 2012 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 10.4% под равнището от предходния месец.
прочети повече
Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове и по тримесечия Графика НСИ
01.02.2013 г. 13:23, видяна: 2786
През четвъртото тримесечие на 2012 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 992 жилищни сгради с 3162 жилища в тях и с 389 239 кв. м разгъната застроена площ (РЗП).
прочети повече
Средни пазарни цени на жилищата общо за страната по тримесечия Графика - НСИ
23.01.2013 г. 13:01, видяна: 4559
Незначително понижение на пазарните стойности на жилищните имоти отчита Националният статистически институт.
прочети повече
Чужденците предпочитат 4- и 5-звездните хотели в Пловдивска област. Снимка Aspekti.info (архив)
15.01.2013 г. 13:09, видяна: 2292
136 хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване са функционирали в Пловдивска област през ноември 2012 г.
прочети повече
Инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени, по месеци Графика НСИ
14.01.2013 г. 15:33, видяна: 7632
Годишната инфлация за декември 2012 г. спрямо декември 2011-а е 4.2%, съобщи Националният статистически институт.
прочети повече
Структура на посещенията на чужденци в България  по цел и страни през ноември 2012 г. Графика НСИ
27.12.2012 г. 12:46, видяна: 1943
Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2012 г. са 252.3 хил., или с 10.4% по-малко, отколкото през октомври 2012 г., и с 0.6% под регистрираните през ноември 2011 година.
прочети повече
България е сред европейските страни с относително нисък индекс на експлоатация на водите, сочат статистическите данни. Снимка Aspekti.info (архив)
14.12.2012 г. 14:41, видяна: 1878
България е сред европейските страни с относително нисък индекс на експлоатация на водите. Недостиг на вода обаче може да се наблюдава в определени региони с недостатъчни ресурси, висока гъстота на населението и интензивни промишлени дейности.
прочети повече
Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет и широколентова връзка Графика НСИ
13.12.2012 г. 17:58, видяна: 2890
Малко над половината български семейства (50.9%) имат достъп до интернет в домовете си.
прочети повече
Реализирани нощувки по категории на средствата за подслон и  местата за настаняване по месеци през 2012 година Графика НСИ
10.12.2012 г. 16:16, видяна: 2584
1776 средства за подслон и места за настаняване са функционирали в страната през октомври 2012 г., отчита Националният статистически институт.
прочети повече
Пътувания на български граждани в чужбина по месеци Графика <a href="http://www.nsi.bg">НСИ</a>
27.11.2012 г. 18:55, видяна: 2303
Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2012 г. са 281.5 хил., или с 15.7% по-малко, отколкото през септември 2012 г., и с 4.9% под регистрираните през октомври 2011-а.
прочети повече
 Графика НСИ
21.11.2012 г. 15:01, видяна: 3936
393 200 са безработните в страната през третото тримесечие на 2012 г., отчете Националният статистически институт.
прочети повече
Повишение на цените при повечето плодове и зеленчуци отчита статистиката. Снимка Aspekti.info (архив)
13.11.2012 г. 16:13, видяна: 4351
Индексът на потребителските цени за октомври 2012 г. спрямо септември 2012 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%.
прочети повече
Средна месечна работна заплата по сектори Графика НСИ
08.11.2012 г. 18:15, видяна: 5282
2.13 милиона са наетите по трудово и служебно правоотношение българи към края на септември т.г., показват данни на Националния статистически институт (НСИ).
прочети повече
На годишна база сградното строителство е намаляло с 8%. Снимка Aspekti.info (архив)
07.11.2012 г. 11:46, видяна: 2234
Спад в индекса на продукцията в сектор "Строителство" отчита Националният статистически институт (НСИ).
прочети повече
Процентно изменение на оборота в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" спрямо съответния месец на предходната година Графика НСИ
10.09.2012 г. 11:56, видяна: 2658
Индексът на промишленото производство в страната през юли нараства с 0.4% в сравнение с предходния месец. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).
прочети повече
Относителен дял на брутната добавена стойност по икономически сектори през второто тримесечие на 2011 и 2012 година. Графика НСИ
05.09.2012 г. 15:36, видяна: 4725
Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната през второто тримесечие на годината възлиза на 19.007 млрд. лева, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Преизчислен в евро, БВП е съответно 9.718 млрд. лева, като на човек от населението се падат по 1330 евро.
прочети повече
стр.: 1/2Редове 1 до 20 от общо 29.