Над 3600 души в Троян вече живеят в по-благоустроена среда

Два квартала в града бяха обновени по европейски проект, финализиран месец по-рано
19.03.2012 г. 13:38
, видяна: 5056
В рамките на проекта са изградени три нови детски площадки.

Община Троян реализира успешно европейски проект за превръщане на два градски квартала в по-добро място за живот и реализация на жителите им. Финансирането е по оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013). Общата стойност на проекта след актуализация на бюджета е 3 762 465,09 лв. От тях 85%, или 3 198 095.33 лв., се отпускат по линия на съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 10% (367 099.02 лв.) е съфинансиране от националния бюджет, а 5% (188 270.74 лв.) е задължително съфинансиране от бенефициента.

Целта на проекта е превръщане на два от жилищните квартали на Троян – "Лъгът" и "Младост", в атрактивно място за живот на всички представители на местната общност и осигуряване на благоприятна архитектурна среда, способстваща за интегрирането на хората с увреждания.

На заключителната пресконференция за отчитане на извършените дейности изпълнители и бенефициент отчетоха едномесечно предсрочно реализиране на проекта. Инж. Банко Банков, началник-отдел "Строителство и инженерна инфраструктура" в община Троян и ръководител на проекта, коментира конкретното изпълнение на дейностите по договорните параметри. "Работата в градски условия и временната организация на пътя създадоха своите неудобства на жителите на града, но преодоляхме трудностите с разбиране", посочи инж. Банков. Реконструирани са 6 улици в двата квартала и част от ул. "Христо Ботев", която свързва единия от тях с централната градска част. Изградени са 3 нови детски площадки в двата квартала. При изпълнението на обектите са превозени над 10 000 куб. м инертен материал за изграждане на нови основи на пътните настилки, над 10 100 тона асфалтови смеси за реконструкцията на 3063 метра улици с обща площ 28 декара. Тротоарите от бетонови плочи са 11 060 кв. м, а от асфалтова настилка – 1767 кв. м. Монтирани са 6750 м бордюри и 226 пътни знака. Обособени са 109 паркоместа. На детските площадки е поставена 419 кв. м изкуствена трева, направени са 431 кв. м плочници, посадени са 58 дървена и около 640 храсти. Площадките са оборудвани с фотосоларно осветление.

Според инж. Йовчо Спасов, представител на фирмата изпълнител "Троян – 2011" проектът е изисквал много добра организация и координираност поради факта, че едновременно са били изпълнявани 10 подобекта, със затваряне на основни пътни артерии в града. Инж. Спасов определи като много добро постижение съкращаването на финализирането на проекта с един месец.

 
 
 

 
Гласували: 12
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
58,33% (7)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
33,33% (4)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
8,33% (1)
 
Най-четени новини