Категории: България

Бургас иска Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

07.05.2012 г. 17:00
, видяна: 1969
Представителите на регионалната и местната власт аргументират искането си с географското разположение на областта.

Областният управител Константин Гребенаров връчи лично на премиера Бойко Борисов мотивирано искане, под което подписите си поставиха и кметовете на шестте черноморски общини в областта, за ситуиране на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Бургас. Писмото на губернатора е свързано с случващата се в момента административна реформа за децентрализация на държавните институции.

Представителите на регионалната и местната власт аргументираха искането си с географското разположение на областта, свързано с наличието на черноморска граница и обширни водни басейни, развита транспортна и индустриална инфраструктура, както и съществуващите традиции определящи региона като водещ за страната в сектор "Рибарство и аквакултури". Важен е и фактът, че 70% от риболовния флот е на територията на област Бургас. В тази връзка преместването на агенцията тук ще улесни достъпа до услуги и ще подпомогне по-голямата част от заетите в рибарството и свързаните с него производства в ежедневната им дейност и в решаването на проблемите на място.

Рибарството е традиционен за региона поминък и осигурява заетост в крайбрежните райони - Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево и Ахтопол, в които заема значителен дял от местната икономика. В тези райони съществуват активни рибарски общности, обединени в местни инициативни рибарски групи, които се нуждаят от подкрепа. Ситуирането на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Бургас ще оптимизира управлението на средствата по ОП "Рибарство" и ще ускори разработването и изпълнението на проекти за инвестиции в сектора.

Освен това основният комплекс за преработка на риба и рибни продукти е на територията на Бургас. Тук е концентрирана и по-голямата част от промишления сладководен риболов.

В искането си Гребенаров изтъква и водещата роля на бургаския сектор на ИАРА по отношение контрола по прилагане на Закона за рибарството и аквакултурите. През 2011 г. в област Бургас са конфискувани най-голям брой незаконни уреди за риболов и най-голямо количество риба.

Областна администрация и община Бургас имат готовност да осигурят за нуждите на агенцията помещения в пететажна административна сграда - общинска и държавна собственост в централната част на град Бургас.

 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини