Категории: Актуално

Търсят изпълнител по проект за предотвратяване на наводнения в община Раковски

22.11.2012 г. 10:58
, видяна: 2669
Райна Неделчева, главен инженер на община Раковски, и зам.-кметът Павел Гуджеров представиха проекта.
Снимка Aspekti.info

Открита е процедура за избор на изпълнител на строителните работи по проект за предотвратяване рисковете от наводнения чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в град Раковски и село Шишманци, община Раковски.

Това съобщиха на пресконференция в Пловдив на 22 ноември Павел Гуджеров, зам.-кмет на община Раковски, и Райна Неделчева, главен инженер на общината.

Обявлението е публикувано на 19 ноември т.г. Срокът за получаване на офертите е 14 януари 2013 г., уточниха представителите на общината.

Разработката е финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие.

Общата стойност е 1 003 317.32 лв. Безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР е 85%, или 852 819.72 лв. Съфинансирането от националния бюджет е 10% (100 331.73 лв.), а задължителният собствен принос на бенефициента е 50 165.87 лв.

Проектът е стартирал на 3 юни 2011 г.

В хода на реализацията се е наложила актуализация на техническия проект, което е забавило хода на дейностите.

Основната цел на проекта е повишаване сигурността, качеството на живот, жизнената и работна среда и привлекателността на община Раковски чрез въвеждане на мерки за предотвратяване на наводнения и процесите на ерозия.

Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца.

Предвидено е почистване на речното корито от наноси и отпадъци, както и изграждане на подпорни стени.

Корекцията на реката е разделена на два участъка – почистване и направа на стоманобетонни стени и дъно с кюне. Стените са проектирани съгласно техническите изисквания, с височина 2.5 метра, вертикални са, с наклон към регулационните линии. Дъното е със стоманобетонни плочи, а кюнето е оформено с 30 см дълбочина.

В някои участъци реката е почти до самите парцели на хората и наводненията са чест проблем. В Шишманци част от реката минава непосредствено до шосето и при високи води се залива пътят. С реализацията на проекта тези проблеми ще бъдат решени, категорични са от община Раковски.

Още по темата

Сдружение "МИГ - Раковски" спечели първо място в категория "Местна инициативна група" на Националния конкурс "Най-добра проектна идея 2012". Снимка <a href="http://www.rakovskibg.com">rakovskibg.com</a> (архив)
19.12.2012 г. 15:22, видяна: 3255
Местната инициативна група (МИГ) - Раковски, отчете на 19 декември в Пловдив работата си през 2012 г. по проект "Стратегия за местно развитие на Община Раковски".
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 18
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
44,44% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
50,00% (9)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
5,56% (1)
 
Най-четени новини