Категории: Актуално

70-процентен спад на приходите от нощувки отчита статистиката

10.12.2012 г. 16:16
, видяна: 2726
Реализирани нощувки по категории на средствата за подслон и местата за настаняване по месеци през 2012 година
Графика НСИ

1776 средства за подслон и места за настаняване са функционирали в страната през октомври 2012 г., отчита Националният статистически институт. В това число се включват всички хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, които разполагат с над 10 легла.

Броят на стаите в тях е 65.9 хил., а на леглата - 133.6 хиляди. В сравнение с предходния месец общият брой на функциониралите средства за подслон и места за настаняване намалява с 23.7%, а на леглата в тях - с 44.4%.

Нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване се изчисляват на 650.4 хил., като от тях 415.9 хил. са на български граждани, а 234.5 хил. - на чужденци.

В хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 66.9% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 26.9%.

В средствата за подслон и местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 23% от нощувките на чужденци и 33.9% от нощувките на български граждани, докато в останалите места за настаняване - с 1 и 2 звезди, тези дялове са съответно 10.1 и 39.2%.

Пренощувалите хора в средствата за подслон и местата за настаняване през октомври 2012 г. намаляват с 44.3% в сравнение със септември и достигат 316.6 хиляди.

Относителният дял на българите е 69% от всички пренощували, като по-голямата част от тях (70.5%) са отсядали в хотели с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно 2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 98.3 хил., като 66.2% от тях са били в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през октомври 2012 г. е 18.4%, като тя е най-висока в 4- и 5-звездните - 21.4%, следвана от 3-звездните - 20.3%, и с 1 и 2 звезди - 14.3%. В сравнение с предходния месец се наблюдава намаление на заетостта на леглата във всички категории средства за подслон - общо с 16.2 процентни пункта, пресмята още статистиката.

Приходите от нощувки през октомври са 29.3 млн. лв., или с 67.9% по-малко в сравнение със септември. Намаление е отчетено в приходите както от български - с 31.8%, така и от чужди граждани - със 79.1%.

Още по темата

През април т.г. в страната са функционирали 1710 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, сочат статистическите показатели.
11.06.2012 г. 12:18, видяна: 3779
Нараства общият брой на нощувките в местата за настаняване на туристи в страната, отчитат от Националния статистически институт (НСИ).
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини