Категории: Актуално

ПУ "Паисий Хилендарски" работи по проект за електронно обучение

13.12.2012 г. 13:13
, видяна: 4897
Координаторът доц. д-р Петя Бъркалова, ръководителят на проекта проф. д-р Георги Тотков и експертът доц. д-р Елена Сомова (отляво надясно) обявиха старта на работата по разработката.

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" стартира работата по двугодишен проект за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование.

Проектът BG051PO001-4.3.04-0064 "Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование" се реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Стойността на разработката е 767 959 лв. - безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование".

Това обяви на пресконференция на 13 декември зам.-ректорът на ПУ "Паисий Хилендарски" проф. д-р Георги Тотков, ръководител на проекта.

В рамките на 24-месечния срок за изпълнение ще бъде създаден т.нар. "електронен университет", който ще интегрира информационните системи на ПУ със софтуерна система за управление на образователния процес. Ще се добавят учебни ресурси, които да бъдат разположени в цифрови хранилища с отдалечен достъп.

Паралелно с това ще се въведат нормативна база и стандарти за постигане на оперативна съвместимост и качество на създаваните учебни е-ресурси. По този начин провеждането на е-обучение ще става в т.нар. среди за виртуално обучение (СВО), които дават конкурентно предимство, заради прилагането на съвременни технологии, методи и средства.

Стандартизираните учебни материали и е-ресурси са предвидени за обучението по 120 дисциплини на 55 специалности в 16 професионални направления на 5 области на висшето образование у нас. По разчети на екипа по проекта  1200 студенти - 1000 бакалаври и 200 магистри, ще завършат успешно поне един онлайн курс или модул. Новата среда за виртуално обучение ще помогне да се сформират 2 бакалавърски и 3 магистърски дистанционни програми, съобразени с изискванията на образователния пазар, подчерта проф. Тотков.

Той обясни, че съвместно с Националната агенция за оценяване и акредитация ще се създадат и национални критерии за качеството на дистанционното обучение. Те ще се използват в цялата страна при провеждането на дистанционни и електронни форми на преподаване.

Предвижда се организиране и провеждане на пилотно смесено обучение - електронно и конвенционално, с използване на е-форми за обучение в университетски специалности и дисциплини. Ще се реализира и програма за повишаване на квалификацията на 400 студенти и 60 университетски преподаватели, така че те да се подготвят за използване на формите за е-обучение и за прилагане на интерактивни и иновационни методи за преподаване и учене. На по-късен етап лекторите от ПУ "Паисий Хилендарски" ще обучават свои колеги от други висши училища.

В рамките на проекта ще бъдат създадени повече от 100 курса за е-обучение - 60 в бакалавърските и 40 в магистърските програми за студентите на университета. Предстои оборудване на зали за провеждане на видеолекции във филиалите на Пловдивския университет.

Част от дейностите по проекта е и издаването на тематичната осемтомна поредица "Електронният университет". Тя ще включва книгите "Е-обучението", "Електронното тестване", "Методика на е-обучението", "Свободен софтуер за е-обучение", "Мобилно обучение", "Е-българистика - език и литература", "Е-българистика - методика и практика" и "Пловдивски е-университет".

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Пловдивският университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган.

Още по темата

Нова филологическа специалност ще изучават бъдещите студенти в ПУ "Паисий Хилендарски". Снимка Aspekti.info (архив)
12.12.2012 г. 11:26, видяна: 3636
Филологическият факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" анонсира началото на кандидатстудентската кампания за академичната 2013/2014 година.
прочети повече
Форумът ще се проведе в Сграда А на новия Конферентен център в Ректората. Снимка Aspekti.info (архив)
11.12.2012 г. 16:21, видяна: 2801
Ден на иновациите и технологичния трансфер организира на 12 декември Пловдивският университет "Паисий Хилендарски", обяви зам.-ректорът проф. д-р Невена Милева.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 12
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
58,33% (7)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
33,33% (4)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
8,33% (1)
 
Най-четени новини