Категории: Актуално

Губим 64 процента вода годишно заради стара ВиК мрежа

14.12.2012 г. 14:41
, видяна: 2000
България е сред европейските страни с относително нисък индекс на експлоатация на водите, сочат статистическите данни.
Снимка Aspekti.info (архив)

България е сред европейските страни с относително нисък индекс на експлоатация на водите. Недостиг на вода обаче може да се наблюдава в определени региони с недостатъчни ресурси, висока гъстота на населението и интензивни промишлени дейности.

Това показват представените от Националния статистически институт (НСИ) резултати от изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2011 година.

През 2011-а общо иззетата прясна вода за икономиката се оценява на 6 385 000 000 м3, което съставлява около 6% от пресните водни ресурси на страната. Счита се, че при праг, по-малък от 10%, няма стрес на водната екосистема, а при стойности между 10 и 20% има нисък стрес.

Общо използваните от доставка и собствено снабдяване води през 2011 г. нарастват с около 7% спрямо 2010 г. и достигат 5 178 000 000 кубически метра. Прирастът се формира от водите за охлаждане при производство на енергия, които след употреба се връщат обратно във водоизточниците, но които съставляват средногодишно около 75% от общо използваната вода. Нарастват и водите за напояване - с 14% спрямо равнището на предходната година, основно поради увеличение на площите с водоемки култури и търсенето на вода през по-сухи периоди. Трайна тенденция на намаляващо потребление се регистрира в някои дейности на преработващата индустрия - производство на хранителни продукти, на основни метали и други.

Доставената питейна вода на домакинствата през 2011 г. е 266 000 000 м3, което е с 0.7% повече спрямо 2010 г. Средно на човек от населението използваната питейна вода нараства от 97 л/ден. през 2010 г. на 100 л/ден през 2011 г. Домакинствата, живеещи в градовете, са потребили 103 л/ден средно на човек, а тези в селата - с 10 л по-малко.

Водоснабдителният сектор (ВиК) отчита намаляващи загуби на вода (по водопроводната мрежа, неразрешено потребление, неточности при измерванията и др.). През 2011 г. общите загуби са 564 000 000 м3, което е близо 77% от равнището на 2000 г. Въпреки намалението в абсолютен обем загубите през 2011 г. съставляват 64% от подадената вода. Една от основните причини е амортизираната водопроводна мрежа (90% е изградена преди 1990 г. и е предимно от етернитови тръби).

Общо образуваните битови отпадъци през 2011 г. пък са оценени на 2 753 000 тона.

По данни на общинските администрации за 2011 г. на депа с организирано сметоизвозване са събрани общо 2 727 000 т битови отпадъци. От тях 2 568 000 т битови отпадъци са депонирани, а 160 000 т - предадени за рециклиране. Събраните строителни отпадъци на депата за битови отпадъци са 508 000 т за 2011 г. Количеството на събраните битови отпадъци се оценява чрез преки измервания, а при липса на такива - на базата на транспортни документи, поясняват от НСИ.

Продължава изграждането на регионални депа за битови отпадъци, като се закриват изградени в миналото сметища, които не отговарят на екологичните изисквания. През 2011 г. депата за битови отпадъци са 164, от които 30 са регионални.

През 2011 г. за опазване и възстановяване на околната среда са изразходвани 1 438 000 000 лева. Спрямо предходната година няма голяма промяна и затова по-подходящ за сравнение е делът на разходите за околната среда от БВП, който за 2011 г. е 1.9%, а за 2010 г. - 1.8%, показват още данните от проучването. С най-голям дял са разходите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците - 52.1%, за пречистване на отпадъчните води - 21.5%, за опазване на чистотата на въздуха - 16.5%, и т.н.

Още по темата

Община Свиленград спечели финансиране за проекта по ОП "Околна среда" Снимка <a href="http://www.svilengrad.bg">Община Свиленград</a>
27.11.2012 г. 17:23, видяна: 3212
Европейски проекти за над 75 млн. лв. изпълнява община Свиленград за периода 2009-1012 г.
прочети повече
Пловдивският Областен информационен център представи дейността си и пред жителите на Раковски
12.10.2012 г. 19:47, видяна: 2307
Община Раковски подписа договор по проект за изграждане на 73 км канализационна мрежа, пречиствателна станция и обновяване на водопровода в града.
прочети повече
Кмет, министър и зам.-министър направиха първата копка. Снимка Община Бургас
08.08.2012 г. 10:57, видяна: 2785
"Дълги години "Горно Езерово" чака този проект. Щастлив съм, че сега ние имаме възможността да го изпълним.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини