Категории: България

Учат безработни да правят градинки

Проектът на МТСП е във връзка с Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
21.05.2012 г. 11:25
, видяна: 3626
Безработните ще придобият основни знания и умения за изграждане на зелени микроградини.
Снимка Aspekti.info

От днес (21 май) започва обучение на безработни лица по пилотен проект на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към него.

Инициативата „Зелена градина” е част от дейностите, които министерството реализира във връзка с Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012-а.

Реализацията на проекта предвижда обучението на 60 души, които са безработни и са на възраст 55 и повече години. Те ще придобият основни знания и умения за изграждане на зелени микроградини. Обучението е с общ хорариум 120 часа за придобиване на специалност „Парково строителство и озеленяване” от професия „Озеленител” и знания по дигитални компетенции и приложни програмни продукти. Курсистите ше се запознаят с използването на иновативни методи на компостиране, мулчиране и пермакултура.
Безработните хора, които успешно завършат курса, ще получат удостоверение. С оглед създаването на устойчива заетост те ще бъдат насочвани за работа към общински проекти, свързани с екология.

МТСП координира участието на България в ЕГ– 2012. Инициативата цели създаването на устойчива култура на активен живот на възрастните хора в Европа, основаваща се на общество за всички възрасти, уточниха от ведомството. В рамките на тази цел Европейската година поощрява и подкрепя държавите членки, техните регионални и местни органи, социалните партньори, гражданското общество и бизнес средите, включително малките и средните предприятия, в техните усилия за насърчаване на активния живот на възрастните хора и за използването на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст на и над 50 години.
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини