Съветът по европейските въпроси одобри позицията на България за еврозаседание по конкурентоспособност

Страната ни принципно подкрепя въвеждането на Европейска професионална карта
21.05.2012 г. 23:00
, видяна: 2676
Снимка europe.bg

Съветът по европейските въпроси одобри проект на позиция за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, което ще се проведе на 30-31 май в Брюксел, уточниха от правителствената пресслужба.

В частта „Вътрешен пазар” министрите ще обсъдят предложение за изменение на директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации, което е насочено към подобряване и улесняване на нейното прилагане. Темата е важна и е от приоритетно значение за България с оглед улесняване мобилността на работната сила. България принципно подкрепя въвеждането на Европейска професионална карта, както и усилията на ЕК за подобряване на прозрачността по отношение на регулираните професии.

Очаква се да бъде дискутиран и проектът на Регламент за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните фирми 2014-2020 (Програма COSME). Тя предвижда бюджет от около 2.5 млрд. евро за подобряване конкурентоспособността на предприятията чрез подпомагане създаването на 900 нови бизнес продукта годишно, споразумения за партньорство, в резултат на които да бъдат създадени и/или запазени 29 500 работни места. Очаква се подпомогнатите предприятия да създадат годишно допълнителен оборот в рамките на 200 млн. евро, което да доведе до ръст на БВП на ЕС с 1.1 милиарда евро годишно. България подкрепя предложението, като разчита, че при използването на финансовите инструменти ще бъде обърнато специално внимание на малкте и средните предприятия от секторите на високотехнологичните производства и на туризма.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени и двата основни елемента от проекта на нова Директива относно обществените поръчки: задължителното преминаване към електронен обмен на комуникация, включително изпращане на обявления само по електронен път и електронно подаване на документи (оферти и заявления) във всички процедури за обществени поръчки над европейските прагове в срок до 2 години от въвеждане на директивата и изцяло новите мерки за управление на системата за възлагане на обществени поръчки.

В частта „Научни изследвания” на 31 май основна точка в дневния ред е предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020”- Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020). Програма „Хоризонт 2020“ е основен стълб на инициативата „Съюз за иновации“, целяща укрепване на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб. Тя ще обединява и подкрепя дейностите, финансирани до момента от Седмата рамкова програма за научни изследвания, от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и по линия на Европейския институт за иновации и технологии. България ще подкрепи приемането на частичен общ подход по предложението за регламент.

 
 
 

 
Гласували: 12
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
58,33% (7)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
33,33% (4)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
8,33% (1)
 
Най-четени новини