Обезопасиха щъркелови гнезда

217 специални платформи са монтирани на стълбове от електроразпределителната мрежа
20.03.2012 г. 11:37
, видяна: 3144
Щъркелите са защитени от високото напрежение и спокойно ще могат да отгледат малките в гнездата си.

"EVN България" посрещна първия пролетен ден и първите щъркели с 217 нови платформи за обезопасяване на техните гнезда, разположени върху стълбове от електроразпределителната мрежа в Югоизточна България.

От началото на годината до 1 март дружеството осъществи станалата вече ежегодна кампания за обезопасяване на щъркеловите гнезда. Монтирани са нови допълнителни 217 изкуствени платформи. Най-много тази година са поставени в районите на Ямбол, Карлово, Бургас, Стара Загора, Карнобат, Димитровград, Момчилград и Раднево. Общият брой на обезопасителните платформи от началото на проекта преди повече от 3 години надминава 800.

Стълбовете от електроразпределителната мрежа са предпочитано място от големите прелетни птици за разполагане на техните гнезда, които често са в непосредствена близост до проводниците. В много случаи това е предпоставка за аварии и инциденти, които, от една страна, се отразяват фатално на щъркелите, а от друга причиняват щети и прекъсвания по мрежата. Чрез поставянето на предпазни платформи гнездата се повдигат на разстояние около 1 метър от проводниците. По този начин не само се съхранява животът на птиците, тъй като тези платформи не пропадат между проводниците на електрическата мрежа, но и се намалява потенциалната опасност от подпалване на гнездата.

Инициативата на "EVN България" за монтиране на платформите е съгласувана със съответните регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ). В своята дейност по опазване на природата дружеството си сътрудничи активно със сдружение "Зелени Балкани" по отношение на опазване на застрашени видове лешояди. Работи активно и с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) по проектите "Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата "Натура 2000" в България" и "Живот за Бургаските езера". Резултат от сътрудничеството са монтираните защитни изолации на 344 стълба в Югоизточна България, които допринасят за безопасния контакт на птици с електроразпределителната мрежа на дружеството.

 

 
 
 

 
Гласували: 12
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
58,33% (7)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
33,33% (4)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
8,33% (1)
 
Най-четени новини