Категории: Актуално

Медицинският университет в Пловдив реализира проект за 2.7 млн. лева по ОП "Регионално развитие"

18.03.2013 г. 14:56
, видяна: 2707
Сградата на Централната библиотека на МУ на бул. "Васил Априлов" 15 А е напълно обновена по проекта, направена е и рампа за хора с двигателни увреждания.

Медицинският университет в Пловдив успешно изпълни проект за модернизация на Библиотечно-информационния център по Оперативна програма "Регионално развитие", съобщиха от висшето медицинско училище.

Информация за внедрените мерки за енергийна ефективност в Учебния корпус на Медицинския колеж към университета, изградените съоръжения за достъп на лица в неравностойно положениe и модернизацията на четирите библиотеки ще бъде представена на 20 март в Трета аудитория на МУ-Пловдив.

Проектът по договор № BG161PO001/1.1-07/2009/011 е за осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет - Пловдив, чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център, който се финансира от ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие, държавния бюджет на Република България и чрез собствени средства на университета.

Общата стойност на проекта е 2 701 358 лева, осигурени по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 - "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации".

Още по темата

По проекта ще бъдат изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Медицинския колеж  в Пловдив на ул. "Братя Бъкстон" 120.
24.04.2012 г. 10:26, видяна: 3455
Продължава изпълнението на проекта "Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център", чийто бенефициент е висшето училище.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини