Категории: Стил

Представиха в Пловдив новата оперативна програма "Наука и образование"

22.05.2013 г. 17:59
, видяна: 2017
Зам.-министър Петя Евтимова обясни целите и компонентите на програмата в рамките на информационния ден, организиран от ОИЦ - Пловдив
Снимка © Aspekti.info

Пловдив бе домакин на първото самостоятелно представяне на новата оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020".

Това стана в рамките на организирания от Областния информационен център - Пловдив, информационен ден на 22 май.

"Нашите бенефициенти - в лицето и на общината, и на висшите и средните училища, са много активни, така че това, което правим, пряко засяга всички живеещи на територията на Пловдивска област", подчерта зам.-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова, която представи проекта на оперативната програма.

Европейската стратегия 2020 поставя шест конкретни цели, три от които са в областта на образованието и науката. Те са свързани с намаляване процента на отпадащите ученици, повишаване дела на завършващите висше образование и повишаване на инвестициите в научни изследвания. Именно с тези три цели и съобразен и проектът на ОП "Наука и образование".

Приоритетните оси, заложени в нея, са: научни изследвания и технологично развитие; наука и образование за реална заетост, мобилност и предприемачество; образователна среда за активно социално приобщаване, насърчаване на образованието, уменията и ученето през целия живот; образователна и информационно-комуникационна инфраструктура.

Финансирането на проекти по тази програма ще се базира на Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

В областта на научните изследвания и инфраструктура се предвижда създаване на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, модернизиране на научната инфраструктура, подкрепа за приложни изследвания в приоритетните за икономиката направления, оптимизация на мрежата от научни институти и др.

По отношение на човешките ресурси в науката и висшето образование основните мерки ще бъдат в подкрепа на квалификицията и кариерното развитие и израстване на работещите в сферата, ще се осигури достъп до международни бази данни, ще се осигурят условия за мобилност в рамките на ЕС и т.н.

Програмата ще даде възможност за подобряване на достъпа до висше образование, като целта е до 2020 г. завършилите висше образование у нас да достигнат 36% от населението (в момента те са 27%), подкрепа на проекти за студентски стипендии, подпомагане на мобилността на студентите, усъвършенстване на моделите и системите за прием във висшите училища.

Друго направление е свързано с повишаване на качеството на висшето образование, като ще продължи финансирането на системата за рейтинг на висшите училища и подобряване на системата за акредитация. Нов момент е възможността за осигуряване на финансиране за допълнително обучение на студентите под формата на студентски научни клубове. Ще продължи и финансирането на практики и стажове за студенти в реална работна среда.

Акцентите в областта на средното и професионалното образование акцентите са върху практическото обучение, кариерното развитие и съвместната работа и партньорски мрежи с работодателите. Ще се подобри и системата за кредити в професионалното образование и ще се изгради система за валидиране на непрофесионални знания и умения.

Ще бъдат инициирани и дейности, чрез които до 2020 г. делът на отпадащите от училище да бъде намален от 12.8%, колкото е в момента, до 11%, както и за подобряване на достъпа до образование, включително мерки за превенция на ранното отпадане от училище. Във връзка с това ще се финансират и дейности, свързани с ученически стипендии - нещо, което не е възможно през настоящия програмен период, а също така за допълнително обучение по български език на етнически групи, за които той не е майчин, за целодневна организация на учебния ден и т.н. Ще бъде дадена възможност на училищата и общините да разработват и предлагат цялостни стратегии за превенция на отпадането от училище.

"Първият вариант на проекта за програмата, който бе публикуван в интернет, получи много интересни предложения и широк обществен отзвук. Докато нямаме окончателно приет вариант, програмата е отворена за коментари, становища, мнения", поясни зам.-министър Евтимова.

Тя коментира, че минималният бюджет, необходим за осъществяване на предвидените по програмата дейности, е 1 милиард евро, но изрично подчерта, че все още Европейският парламент не е одобрил финансовата рамка за всички страни, след което ще се установи колко е предвидено за България. Освен това Министерският съвет трябва да определи размера на финансирането за всяка оперативна програма, така че на този етап още не може да се каже какъв ще е бюджетът на "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020".

Още по темата

Велизар Димитров и Митя Иванов отчетоха резултати от първия цикъл информационни събития. Снимка © Aspekti.info
17.05.2013 г. 14:00, видяна: 2010
Резултати от първия за годината цикъл от информационни събития отчете на 17 май Областният информационен център (ОИЦ) в Пловдив.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини