Категории: Актуално

ОИЦ - Пловдив, проведе неформална среща с фокус ОП "Регионално развитие"

19.07.2013 г. 14:47
, видяна: 1637
"На фона на общата картина нямаме толкова голям процент на нередности по оперативните програми", уточни управителят на ОИЦ - Пловдив, Велизар Петров.
Снимка © Aspekti.info

Поредица от информационни срещи по оперативните програми организира Областният информационен център (ОИЦ) - Пловдив.

На 19 юли във фокуса на неформалната среща, в която участваха бенефициенти по проекти и журналисти, бе ОП "Регионално развитие".

Нередностите, подлежащи на докладване пред ОЛАФ до 2012 г., бяха сред дискутираните теми. Те са от различен характер, уточни управителят на ОИЦ - Пловдив, Велизар Петров. По думите му е важно тези нередности да се установят възможно най-бързо, за да не се губят средства по европейските фондове. "За Пловдив нарушенията са 3, на фона на общата картина България стои добре и нямаме толкова голям процент на нередности", обобщи Петров.

Проектът за енергийно обновяване на българските домове също бе тема на семинара. До момента в Пловдив има 23 подадени заявления за интерес и подкрепа, от които 8 са одобрени от Министерството на регионалното развитие (МРР). Две от заявките са отхвърлени, тъй като не отговарят на изискванията. Отделно има 13, за които е дадено становище от страна на общината за оглед на конструкциите на сградите. От одобрените 6 са с направени предварителни бюджети, като за 3 от тях има подписани договори за грант. Бюджетите за другите два проекта се правят в момента.

Като пример за добра практика по ОП "Регионално развитие" бе посочен проектът на община Пловдив за изграждане на терапевтичен комплекс в Онкологичния център. Разработката е на обща стойност близо 9 милиона лева. Строително-монтажните дейности са за над 3 милиона лева, сериозна е сумата и за доставка на линеен ускорител, с който ще се провежда лъчелечение. Реализацията трябва да приключи до края на януари 2014 година.

Проф. Георги Вълчев от Университета по хранителни технологии (УХТ) - Пловдив, представи реализиран проект на стойност 2.7 милиона лева за енергийна ефективност на три учебни корпуса, подобряване на достъпа на хора с увреждания и модернизация на университетската библиотека. След реализацията на проекта е отчетено средно намаляване на разходите за отопление с 39%, което изчислено във вредни емисии на година прави около 100 тона въглероден диоксид по-малко. В един от корпусите, където е направена топлинна изолация на покрива, еркерната част и всички вертикални стени, сменена е дограмата и е въведено газифициране, икономиите са 69%. Иновация е и съвременният котел за отопление от кондензационен тип, с много висок коефициент на полезно действие.

Професор Вълчев сподели и някои проблеми, с които са се сблъскали при подготовката и кандидатстването по проекта. По думите му специализираното звено на министерството за Южен Централен район работи много добре, но документите се бавят много, след като се изпратят в София. Допълнителна трудност са се оказали непредвидените разходи за строително-ремонтни дейности, наложили се в процеса на прилагането на мерките за енергийна ефективност. Тези разходи на практика не се финансират по проекта и се поемат изцяло от бенефициента. От УХТ предлагат в тези проекти да се записват 5% непредвидени разходи, тъй като при старите сгради винаги излизат проблеми, за чието отстраняване бенефициентът трябва да плаща сам. Възникват и доста проблеми, свързани с техническата страна на подготовката на проектите, често се налага заради промяна на нормативни изисквания да се преработва цялата тръжна документация, сподели още проф. Вълчев. Междувременно той съобщи, че от тази година УХТ ще приема студенти по специалността "Енергиен мениджмънт".

В момента ОИЦ прави проучване какви конкретно са проблемите, с които се сблъскват бенефициентите по проектите, за да се внесат в централното звено и да се изяснят трудностите за конкретните области и страната като цяло. Впоследствие ще се организират кръгли маси, за да се търсят решения на тези проблеми, обяви Велизар Петров.

Още по темата

Информационното събитие премина при голям интерес. Снимка © Aspekti.info
04.06.2013 г. 14:57, видяна: 1517
Информационен ден, посветен на деинституционализацията в контекста на приемната грижа и децата с увреждания, проведе на 4 юни Областният информационен център в Пловдив.
прочети повече
Велизар Димитров и Митя Иванов отчетоха резултати от първия цикъл информационни събития. Снимка © Aspekti.info
17.05.2013 г. 14:00, видяна: 2010
Резултати от първия за годината цикъл от информационни събития отчете на 17 май Областният информационен център (ОИЦ) в Пловдив.
прочети повече
Ръководителят на ОИЦ - Пловдив, Велизар Петров (вдясно) представи дейността на структурата. Снимка Aspekti.info
31.01.2013 г. 11:50, видяна: 2720
Постигнатото през 2012 г. и предстоящата работа през тази година отчете на 31 януари в централния си офис Областният информационен център (ОИЦ) – Пловдив.
прочети повече
Информационното събитие ще се проведе в заседателната зала на ОИЦ - Пловдив. Снимка ОИЦ (архив)
18.01.2013 г. 16:58, видяна: 1975
Представители на висшите учебни заведения в Пловдив и факултети към тях, на институти и специализирани академични звена към БАН, експериментални лаборатории, изследователски институти и неправителствени организации ще се съберат на информационен семинар "ДА работим заедно".
прочети повече
Информационното събитие ще се проведе в заседателната зала на ОИЦ - Пловдив. Снимка ОИЦ (архив)
18.12.2012 г. 13:52, видяна: 1586
Областен информационен център - Пловдив, организира на 19 декември информационна среща с национални и регионални медии на тема "Европейските фондове и медиите".
прочети повече
Близо 50 представители на професионалните гимназии и училищата от Пловдив и областта, експерти, бизнесмени и неправителствени организации от сферата на професионалното образование дойдоха на семинара. Снимка ОИЦ - Пловдив
19.11.2012 г. 17:45, видяна: 2743
"Дълго време говорихме, че бизнесът не получава от професионалните училища подготвените кадри, от които има нужда".
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини