Опростени процедури и електронно отчитане на проекти предлага кръгла маса в Асеновград

21.09.2013 г. 16:05
, видяна: 2097
Всички предложения от кръглата маса в Асеновград бяха обобщени и ще бъдат предоставени на управляващите органи на оперативните програми за включване в правилата за следващия програмен период 2014 – 2020 год.

По-опростени процедури и намалена бюрокрация при кандадатстване, облекчаване на Закона за обществените поръчки, увеличаване сумата на авансовите и междинни плащания и улеснено електронно отчитане на проектите,  предложиха участниците в проведената в Асеновград голяма кръгла маса, в рамките на националната инициатива "Научени уроци".

Форумът събра в градската библиотека "Паисий Хилендарски" много млади хора от града, местната власт, представители на "Глоб@ални библиотеки", читалища и бизнес, по-голямата част от които – ползватели на успешни проекти. Кампанията се провежда под егидата на заместник министър-председателя на България и министър на правосъдието – Зинаида Златанова, съвместно с мрежата от 28 информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

На кръглата маса бяха изнесени резултати от мащабното проучване, което цели да установи къде са критичните моменти и очертаните слаби места при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове. В тази насока бяха предложени работещи идеи и начини за тяхното преодоляване.

Всички предложения от кръглата маса в Асеновград бяха обобщени и ще бъдат предоставени на управляващите органи на оперативните програми за включване в правилата за следващия програмен период 2014 – 2020 год.

"Досега не знам да е имало такова мащабно проучване за проблемите, съпъстващи бенефициенти на оперативните програми. За нас е важно да има чуваемост от страна на управляващите органи, за да бъде оптимизиран процесът по усвояване на средствата от Европейския съюз през следващия програмен период", коментира управителят на ОИЦ – Пловдив Велизар Петров.

Над 300 са бенефициентите от Пловдив и областта, които досега са споделили своите впечатления от процеса на изпълнение на проекти с европейско финансиране, в рамките на националната кампания "Научени уроци".

Анкетирани са представители на администрацията, бизнеса и неправителствения сектор, които реализират проекти по оперативните програми, бе оповестено още по време на кръглата маса.

Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ – Пловдив работи в рамките на проект на община Пловдив "Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив".

Още по темата

Хора от цялата община се включиха в информационното събитие. Снимка ОИЦ - Пловдив
12.09.2013 г. 17:52, видяна: 1814
Голям интерес към новия програмен период предизвика в Карлово първият за тази есен информационен семинар, организиран и проведен от Областния информационен център - Пловдив.
прочети повече
"На фона на общата картина нямаме толкова голям процент на нередности по оперативните програми", уточни управителят на ОИЦ - Пловдив, Велизар Петров. Снимка © Aspekti.info
19.07.2013 г. 14:47, видяна: 1748
Поредица от информационни срещи по оперативните програми организира Областният информационен център (ОИЦ) - Пловдив.
прочети повече
Информационното събитие премина при голям интерес. Снимка © Aspekti.info
04.06.2013 г. 14:57, видяна: 1644
Информационен ден, посветен на деинституционализацията в контекста на приемната грижа и децата с увреждания, проведе на 4 юни Областният информационен център в Пловдив.
прочети повече
Велизар Димитров и Митя Иванов отчетоха резултати от първия цикъл информационни събития. Снимка © Aspekti.info
17.05.2013 г. 14:00, видяна: 2167
Резултати от първия за годината цикъл от информационни събития отчете на 17 май Областният информационен център (ОИЦ) в Пловдив.
прочети повече
Хората получиха информация за актуални процедури за кандидатстване с проекти по оперативните програми. Снимка ОИЦ - Пловдив
04.04.2013 г. 17:54, видяна: 2023
Представители на широката общественост, читалища, образователни институции, местната власт и медии в Първомай получиха специализирана информация за възможностите за използване на средства по оперативните програми.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини