Категории: Свят, Финанси

Очаква се Съветът на ЕС да отмени решение за наличието на прекомерен дефицит у нас

18.06.2012 г. 23:15
, видяна: 1872
Снимка europe.bg

Съветът по европейските въпроси одобри проект на позиция за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 22 юни. На него се предвижда министрите да вземат становище за отмяна на Решение 2010/422/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в България. Ще бъде разгледан и Докладът за конвергенцията на Европейската комисия за 2012 г.

Докладът на ЕК оценява четири критерия за сближаване:

- Ценова стабилност - България изпълнява този критерий за първи път от присъединяване си към ЕС през 2007 г. За последните 12 месеца до март 2012 г. нивото на инфлация у нас е 2.7%, т.е. под референтната стойност от 3.1%;

- Публични финанси - бюджетният дефицит на България спадна до 3.1% през 2010 г., а през 2011 г. достигна до ниво 2.1%. Държавният дълг през 2011 г. възлиза на 16.3% от БВП;

- Валутен курс - поради наличието на система на паричен съвет българският лев се запазва напълно стабилен спрямо еврото. Въпреки това, поради неучастието на България във Валутен механизъм 2, докладите формално заключават, че страната ни не изпълнява този критерий;

- Дългосрочен лихвен процент - дългосрочният лихвен процент, базиран на доходността на 10 г. ДЦК за едногодишен период (до март 2012 г.), е 5.3%, или с 50 базисни точки под референтната стойност от 5.8%, следователно България изпълнява този критерий. В сравнение с оценката от предходния доклад от 2010 г. дългосрочният лихвен процент у нас чувствително е понижен, като в началото на 2010 г. той е бил 7 на сто.

На заседанието на финансовите министри ще бъдат обсъдени и редица въпроси в данъчната област, като предложенията за директиви за енергийното данъчно облагане и за данък върху финансовите сделки, както и доклад на ЕКОФИН до Европейския съвет по данъчни въпроси.

СЕВ одобри и проекта на позиция за заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 21 и 22 юни в Люксембург. На срещата ще бъдат разгледани няколко доклада за напредъка по законодателни предложения на Европейската комисия - законодателните инициативи за командироването на работници, предложението за регламент за приспособяване към глобализацията (2014–2020 г.), предложението за директива относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с излагането на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета), и предложението за директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

В частта относно незаконодателните дейности ще бъдат разгледани специфичните препоръки към страните членки по националните програми за реформи и конвергентните програми/програмите за стабилност, които са от компетентност на социалните министри. Специфичните препоръки, от компетентност на МТСП, се отнасят до пенсионната система, младежката заетост, подобряване работата на Агенцията по заетостта, минималните осигурителни прагове, социалното включване, бедността, ефективността на социалните трансфери и достъпа до качествени социални услуги. България ще предложи аргументирана редакция по част от препоръките. В т.нар. Мониторинг на предизвикателствата в областта на заетостта страната ни е представена със седем предизвикателства, с едно по-малко спрямо миналата година, и една добра практика - наличието на малки разлики между половете по отношение на заетостта и заплащането. Отпаднало е предизвикателството от 2011 г. за поддържане на разходите за труд в съответствие с производителността на труда

Още по темата

 Снимка europe.bg
21.05.2012 г. 23:00, видяна: 2676
Съветът по европейските въпроси одобри проект на позиция за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, което ще се проведе на 30-31 май в Брюксел, уточниха от правителствената пресслужба.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 12
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
58,33% (7)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
33,33% (4)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
8,33% (1)
 
Най-четени новини