Безработни търсят работа на семинар на ОИЦ - Пловдив в Куклен

06.11.2013 г. 15:44
, видяна: 3257
Форумът събра в лекционната зала на местното Народно читалище "Никола Вапцаров" представители на образователни институции и заведения, бизнеса, неправителствени организации, на програмата "Глобални библиотеки" и на читалищата в общината, местната власт, граждани и медии.

Безработни жени потърсиха информация за възможностите за започване на редовна работа в частния и публичния сектор или по проекти.  На тях им бе разяснено какво предвижда в тази насока новият програмен период 2014-2020 г. Те бяха насочени за кандидатстване по схеми към Дирекция "Бюро по труда", финансирани по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Това стана по време на информационния ден "ДА продължим ЗАЕДНО", организиран и проведен от Областен информационен център – Пловдив в Куклен.

Форумът събра в лекционната зала на местното Народно читалище "Никола Вапцаров" представители на образователни институции и заведения, бизнеса, неправителствени организации, на програмата "Глоб@лни библиотеки" и на читалищата в общината, местната власт, граждани и медии.  По време на семинара бе предоставена информация за приоритетите в работата на екипа на ОИЦ – Пловдив до края на годината, за мрежата от 28-те информационни центъра в страната, както и резултатите от общите й инициативи - "Първите 7 години на България в Европейския съюз", "Научени уроци" и Конкурса за общо лого и слоган на програмите през следващия период.

Представяне на Споразумението за партньорство и програмите през 2014-2020 г., както и популяризиране и обмен на добри практики и "научени уроци” от реализирани с европейско финансиране проекти, също бяха част от програмата на информационното събитие.

"Куклен се слави като град, в който активно се работи по проекти, както и с етическата толерантност на цели 4 етноси – българския, турския, ромския и арменския, обяви Величка Маринова, експерт в община Куклен. – В това отношение като добра практика мога да посоча два успешни проекта – приключилият наскоро "Куклен на живо – 2012-2013", част от който е традиционният и вече много популярен "Празник на черешите". Проектът се изпълнява по оперативна програма "Регионално развитие", а бенефициент е община Куклен. Друг много успешен проект е този на Социална фондация "Инди – Рома 97", която работи активно по проекта "Етнически толерантен работодател – трансфер на добри практики за равно третиране", добави г-жа Маринова.

След семинара експерти от ОИЦ – Пловдив проведоха на място индивидуални срещи с представители на гражданите, местната власт, бизнеса и всички заинтересовани.

С това информационно събитие Областен информационен център – Пловдив продължава работата си по втората за 2013 година информационна кампания, която провежда на територията на 18-те общини в Пловдивска област.

Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОИЦ – Пловдив работи в рамките на проект на община Пловдив №  BG161РО002-3.3.02-00021-С0001 "Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив".

Още по темата

Събитието премина под мотото "ДА продължим ЗАЕДНО". Снимка ОИЦ - Пловдив
23.10.2013 г. 15:37, видяна: 1310
Представители на програмата "Глоб@лни библиотеки" и читалищата в община Хисаря проявиха най-голям интерес към следващия програмен период 2014 - 2020 г. и приоритетите за развитие на България.
прочети повече
Събитието в Калояново събра 15 кметове на малките населени места от общината, представители на читалища, широката общественост, образователни институции и заведения, местната власт и регионални медии.  Снимка ОИЦ - Пловдив
09.10.2013 г. 10:55, видяна: 1750
За по-голяма гъвкавост при работа на общините по проекти, с цел подобряване качеството при изпълнението им, призова кметът на Калояново Александър Абрашев по време на информационен семинар "ДА продължим ЗАЕДНО".
прочети повече
Екипът на ОИЦ – Пловдив разположи табла (за проблеми и решения), на които участниците поставяха цветни листчета със своите предложения.
25.09.2013 г. 10:43, видяна: 1916
В иновативен стил, екипът на Областен информационен център – Пловдив организира неформална кръгла маса под мотото "Научени уроци", в рамките на третата годишна "Борса на проекти и идеи" в Пловдив.
прочети повече
Всички предложения от кръглата маса в Асеновград бяха обобщени и ще бъдат предоставени на управляващите органи на оперативните програми за включване в правилата за следващия програмен период 2014 – 2020 год.
21.09.2013 г. 16:05, видяна: 1738
По-опростени процедури и намалена бюрокрация при кандадатстване, облекчаване на Закона за обществените поръчки, увеличаване сумата на авансовите и междинни плащания и улеснено електронно отчитане на проектите, предложиха участниците в проведената в Асеновград голяма кръгла маса, в рамките на националната инициатива "Научени уроци".
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 12
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
58,33% (7)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
33,33% (4)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
8,33% (1)
 
Най-четени новини