Категории: Актуално, Бизнес

Пилотен проект раздава безплатно дипломи за професионална квалификация

03.02.2014 г. 16:11
, видяна: 6997

Вие сте достигнали професионални умения в дадена сфера, но не притежавате документ и това Ви пречи да практикувате. Искате ли да получите безплатно професионална диплома? Консултант в Пловдив е готов да Ви помогне. Това е възможно в рамките на пилотния проект “Нова възможност за моето бъдеще”, по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” на Министерството на образованието и науката.

Докато тече фазата на пилотно тестване на Системата за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности, всичко става безплатно, но само до края на месец март 2014 г.

Кой може да се възползва?

Всеки български или чуждестранен гражданин над 16 години, различни обществени организации - браншови синдикат, работодателски организации и др., както и работодатели, които искат да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на персонала, обясни Александър Тонков от Българска стопанска камара, регионален референт на проекта. Той допълни, че проектът “Нова възможност за моето бъдеще” по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” навлиза във фаза на пилотно тестване на Системата за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености. Системата позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, включително на работното място, у дома и т.н. Всеки гражданин над 16 години може да заяви желание за валидиране на знания, умения и компетентности. Валидирането се прилага на доброволен принцип и се провежда въз основа на самостоятелно и информирано решение от страна на кандидата." допълни той.

Как става тестването?

Консултантът в Пловдив веднага ще Ви помогне - той е представител на Българска стопанска камара, партньор по проекта, и е на разположение за консултации, оценяване на необходимостта от валидиране и насочване на желаещите към професионалните гимназии за идентифициране, оценка и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.

Какви са ползи от проекта?

На първо място - получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, който създава предпоставки за повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда . Така се улеснява трудовата мобилност и се п одобрява процеса по подбор на персонал и разбира се - кариерното израстване. Проектът помага и за по-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда .

Заявител на услугата може да бъдат различни обществени организации - браншови синдикат, всеки работодател, който желае да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на служители от персонала, както и лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация, младежи без призната професионална квалификация; възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време , както и имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за професионална квалификация.

Консултантите за начално консултиране от партньора по проекта Българска стопанска камара са на разположение за консултации, оценяване на необходимостта от валидиране и насочване на желаещите към професионалните гимназии за идентифициране, оценка и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.
Услугата за ползвателите е безплатна.

За повече информация
и начално консултиране до края на март 2014 г.:

Александър Тонков, регионален референт
Пловдив, бул „Цар Борис III Обединител” 37, палата 27,  
тел. 032 902 399,  е-mail: rda@plov.net

Още по темата

Райна Петрова в качеството си на работодател показа успешната формула за съвместно сътрудничество в полза на служителите в районната администрация. Снимка Район "Централен"
30.01.2014 г. 17:12, видяна: 5345
Кметът на район "Централен" в Пловдив Райна Петрова за четвърти пореден път подписа споразумение със синдикалната организация на КНСБ – ФНСДУО, което обхваща работещите както по трудово, така и по служебно правоотношение.
прочети повече
Зам.-кметът на "Марица" и представителите на общините партньори инфоормираха за приключилите дейности и постигнатите резултати. Снимка © Aspekti.info
18.09.2013 г. 11:42, видяна: 2163
Община "Марица" подобри политиката по управление на човешките ресурси и повиши квалификацията на служителите си чрез използване на опита и добрите практики на общински структури от държави - членки на ЕС.
прочети повече
Районните кметове твърдят, че обслужването на гражданите ще стане много по-добро след реализацията на проекта. Снимка © Aspekti.info
09.09.2013 г. 13:31, видяна: 1444
Шестте района на Пловдив спечелиха проект "Общинската администрация - достъпна, прозрачна и компетентна" по ОП "Административен капацитет".
прочети повече
Директори на училища, зам.-кметът на район "Източен" Емил Начев и главният експерт "Образование" Стефка Симеонова гостуваха на гимназията.
14.06.2013 г. 13:06, видяна: 4386
В учебния ресторант се проведе Държавен зрелостен изпит по практика за придобиване на Втора степен на професионална квалификация професия готвач.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини