Влошаване на бизнес климата в промишлеността и търговията, строителството не помръдва

По-неблагоприятна стопанска конюнктура отчита проучване на националната статистика
28.06.2012 г. 11:17
, видяна: 3862
Националният статистически институт публикува данните от бизнес анкетите съобразно новата Класификация на икономическите дейности.

Общият показател на бизнес климата в страната през юни се понижава с 1.2 пункта спрямо равнището си от май. Причината е по-нелагоприятната стопанска конюнктура в сферата на промишлеността и търговията на дребно, уточниха от Националния статистически институт. Данните са в резултат от анкети сред представителите на родния бизнес.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 2.0 пункта, което се дължи на изместването на очакванията на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към "запазване на същото", показва проучването на статистиците. Анкетата сред родните предприятия регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки от чужбина, което обаче не е съпроводено с увеличени очаквания за дейността на фирмите през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 53.9 и 42.6 процента от промишлените предприятия. По отношение на продажните цени мениджърите очакват известно повишение през следващите три месеца.

През юни съставният показател "бизнес климат в строителството" запазва равнището си от предходния месец. Бизнес анкетата отчита леко подобрение на настоящата строителна активност, което е съпроводено и с по-благоприятни оценки на предприемачите по отношение на осигуреността на производството с поръчки.

Несигурната икономическа среда, финансовите проблеми и недостатъчното търсене продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, като през юни се наблюдава намаление на негативното им  влияние.

Преобладаващите очаквания на мениджърите относно продажните цени в бранша са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Значително понижение обаче се наблюдава при съставния показател "бизнес климат в търговията на дребно". Там на база анкетата статистиците отчитат спад със 7.7 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са по-резервирани.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла. Макар че през юни негативното влияние на този показател в сравнение с предходния месец намалява, равнището му остава значително над обичайното за последните десет години. Същевременно обаче отрицателното влияние на фактора "конкуренция в бранша" се увеличава (с 8.7 пункта), измествайки недостатъчното търсене на трето място по степен на въздействие.

По отношение на продажните цени търговците не предвиждат увеличение през следващите три месеца.

При бизнес климата в сектора на услугите (без търговия) през юни се наблюдава покачване с 5.7 пункта в сравнение с май поради по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за състоянието на предприятията. По-благоприятни са и очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче не влияе върху прогнозите за съкращаване на персонал.

Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда. На второ място е конкуренцията в бранша, чието негативно влияние нараства с 6.5 пункта в сравнение с предходния месец.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат намаление през следващите три месеца.

Още по темата

Със спад се характеризира бизнес климатът във всички наблюдавани отрасли. Графика НСИ
28.08.2012 г. 16:32, видяна: 2626
През август 2012 г. общият показател на бизнес климата в страната се понижава с 3.3 пункта спрямо юлското си равнище.
прочети повече
Графиката на НСИ красноречиво показва, че най-много чужденци идват у нас през летните месеци и в началото на есента.
27.06.2012 г. 17:17, видяна: 3922
Българите са пътували в чужбина през май т.г. 348.4 хиляди пъти, което е с 5.% повече, oтколкото през април, и с 4.6% - от май 2011-а. Това отчитат от Националния статистически институт (НСИ).
прочети повече
През април т.г. в страната са функционирали 1710 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, сочат статистическите показатели.
11.06.2012 г. 12:18, видяна: 3650
Нараства общият брой на нощувките в местата за настаняване на туристи в страната, отчитат от Националния статистически институт (НСИ).
прочети повече
Структура на заетите лица по икономически дейности през първото тримесечие на 2011 и 2012 г. (относителен дял, %)
06.06.2012 г. 12:41, видяна: 5268
Увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) с 2.6% през първото тримесечие на годината в сравнение със същия период на 2011-а отчита Националният статистически институт (НСИ). Предварителните данни са за БВП на един зает, уточниха от националната статистика.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини