Категории: Стил

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" записа 3008 първокурсници след трето класиране

01.08.2017 г. 11:28
, видяна: 1359
Снимка:  Aspekti.info (архив)

3008 първокурсници са се записали в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" след трето класиране, съобщиха от висшето учебно заведение. Бройката е 96% от акредитирания прием за новата академична 2017/2018 година, каза зам.-ректорът проф. д-р Христо Крушков. Той подчерта, че за поредна година пловдивската алма матер остава лидер в запълването на акредитирания си прием.

На фона на често коментираната демографска криза, която през последните няколко години сериозно рефлектира върху кандидатстването във висшите училища, ПУ "Паисий Хилендарски" е успял да запази водещото си място сред държавните университети. През изминалата декада Пловдивският университет е единственото държавно висше училище, което запълва почти 100% от обявения си прием по държавна поръчка, тази година до момента има и 307 първокурсници, избрали платено обучение, коментира проф. д-р Христо Крушков.

Като университет от класически тип ПУ предлага обучение в 6 от общо 9-те области на висше образование, в редовна и задочна форма. След третото класиране местата в задочно обучение са изцяло заети, а в редовна запълването е до 94.23%.

При "Хуманитарни науки" бакалавърските филологически специалности и "Теология" са попълнени изцяло. Остават общо 19 свободни места, съответно за магистърските филологически специалности – 10, "История"– 8, и "Философия" – 1.

При "Социални, стопански и правни науки" е останало едно свободно място в направление "Социология, антропология и науки за човека" и 4 места в "Политология". Останалите направления – "Психология", "Социални дейности", "Право", "Администрация и управление" и "Икономика", са заети изцяло. С изпълнен прием при "Природни науки, математика и информатика" е направление "Информатика и компютърни науки", следвано от "Биологически науки", където остават свободни около 16% от местата. В химическите и физическите специалности са свободни съответно 39% и 37% от местата по държавна поръчка.

Най-много свободни места има за "Математика" – почти 60%, което съответства на 18 места. В област на висше образование "Технически науки" за специалностите от направление "Комуникационна и компютърна техника" няма свободни места. За "Биотехнологии" има само 2 незаети бройки.

При изкуствата свободни са единствено 15-те места за специалността "Актьорство за драматичен театър", за която кандидатстудентският изпит по традиция се провежда единствено през септември в три кръга, разпределени в три последователни дни. Тази година датите за явяване са съответно 11, 12 и 13 септември, а класирането ще излезе един ден след обявяването на резултатите, съобщи проф. Крушков.

В област на висше образование "Педагогически науки", редовна форма, са заети 87.25% от местата в професионално направление "Педагогика" и 78.08% - в професионално направление "Педагогика наобучението по...". Във всяко от двете направления има по 50-ина незаети места. Очакванията са, че местата ще бъдат запълнени сравнителнобързо, защото учебните планове в хибридните специалности са внимателно балансирани по отношение на предметно-профилиращите и на педагогическите учебни дисциплини.

В същото направление е единствената в цяла България специалност "Учител по предмета"Човекът и природата". Дипломираните по тази бакалавърска програмаще могат много по-лесно да започнат работа като учители по четири учебни предмета в прогимназиален етап – "Човекът и природата" в 5-и и 6-и клас и биология, химия и физика в 7-и клас. След едногодишно обучение в магистърска програма по някоя от природните науки тези учители могат да преподават и в гимназиалния етап на българското училище.

Пълният списък на свободните места по специалности, както и начинът на кандидатстване, са публикувани на сайта на университета: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2017/Dopulnitelen%20priem%202017/Objava2017_III_V11.pdf

Още по темата

04.02.2014 г. 11:37, видяна: 2181
Дебютните специалности за академичната 2014/2015 година, както и всички новости в настоящата кандидатстудентска кампания ще представи утре, 5 февруари, Филологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
прочети повече
25 учени от български висши училища, в които се изучават турски език и литература, и от университетите в Анкара и Одрин, съобщиха зам.-деканите на Филологическия факултет в ПУ "Паисий Хилендарски" доц. д-р Иван Чобанов и доц. д-р Красимира Чакърова. Снимка ПУ "Паисий Хилендарски"
09.10.2013 г. 15:23, видяна: 3265
150 представители на филологическата общност в 8 държави ще се включат в тазгодишното издание на международната научна конференция "Паисиеви четения" на Пловдивския университет.
прочети повече
От няколко години ПУ "Паисий Хилендарски" успява след второ класиране да запълни 80 на сто от държавния си прием. Снимка © Aspekti.info (архив)
04.08.2013 г. 18:44, видяна: 2520
След второ класиране над 80% от акредитираните места в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" са запълнени.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини