Категории: Актуално

Пловдив кандидатства за изграждане на Център за хора с тежки увреждания

16.01.2018 г. 16:54
, видяна: 1088
Приоритетите на Пловдив във връзка с проекта бяха представени на среща в МТСП.
Снимка: Община Пловдив

Пловдив е една от шестте общини в България, избрани да реализират проект "Подкрепа за лица с увреждания", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

На среща в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков и шефът на дирекция "Социална политика" Веселина Ботева представиха приоритетите на общината в тази сфера.

Целта на проекта е да се изгради функциониращ и иновативен Дневен център за лица с тежки множествени увреждания, като услугите ще могат да се предоставят и мобилно - по домовете на хората, имащи нужда от специализирана помощ. Предвижда се в Центъра да има рехабилитатори, медицински сестри, психолози, социални асистенти.

"Целта на подобни проекти е да се създават модерни интегрирани центрове, където хората да получават както дневна, така и почасова услуга. Идеята е да има и мобилна услуга за хора с много тежки увреждания за подкрепа на техните семейства”, посочи Георги Титюков и добави, че „допълването на Европейския социален фонд към националните политики в сферата на труда и социалното включване доказва успешността за пълноценното участие и подкрепа на хората от уязвимите целеви групи".

Заместник-кметът предложи на представителите от МТСП да обмислят и идеята за заместваща грижа за многодетни семейства, при която веднъж или два пъти в месеца някой да гледа децата почасово, за да могат родителите да имат свободно време, в което например да идат на кино или ресторант.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30 март 2018 година.

 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини