Проектът е на стойност 11 200 000 лева

Бургаският квартал "Горно Езерово" за пръв път ще има канализация

Ще подменят и амортизираните водопроводни тръби, положени през 1972 г.
03.04.2012 г. 14:54
, видяна: 2859
Бургаският кмет Димитър Николов и министър Нона Караджова подписаха договора за изпълнение на проекта.
Кметът на Бургас Димитър Николов и министърът на околната среда и водите Нона Караджова подписаха договор за изпълнение на "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчните води в квартал "Горно Езерово".

Кварталът, който се намира на южния бряг на Бургаското езеро, наричано още Вая, никога не е имал канализационна мрежа за събиране и отвеждане на битовите и дъждовните води. Отпадните води от домакинствата се събират в септични ями или попивни кладенци в отделните имоти. От години водата в септичните ями, която е замърсена с биологични и химични примеси, се пропива в почвата и замърсява подпочвените води.

Инвестиционният проект е на стойност 11 200 000 лв. и предвижда цялостното изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води. Това ще доведе до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадни води, уточниха от пресцентъра на община Бургас.

Друг голям проблем, който проектът решава, е този с напълно амортизираната водопроводна мрежа на квартала и големите загуби по нея. Вътрешната мрежа на "Горно Езерово" е изградена основно от азбесто-циментови тръби, положени през 1972 г. Съществуват и улици, по които въобще не минават водопроводи. За отстраняване на авария в даден участък се налага спиране на водоснабдяването в голям район.

"При всичките ми срещи с хората от "Горно Езерово" този беше посочван като най-големия им проблем. Най-накрая те ще имат модерна канализация, каквато заслужават. Важно е също и че ще подобрим екологичното състояние на езерото Вая. Проектът ще има и превантивно действие при предотвратяване на наводнения", заяви кметът Димитър Николов.

 
 
 

 
Гласували: 27
Не, така трябва да бъде в тази ситуация.
29,63% (8)
Необходимо е, трябва да сме отговорни.
18,52% (5)
Притеснява ме и ме изнервя.
11,11% (3)
Сериозно ме притеснява.
40,74% (11)