Правителството прие Национална програма по безопасност и здраве при работа

04.04.2012 г. 13:15
, видяна: 2017
Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите. Снимка: napravisam.net
Правителството прие Националната програма за 2012 г. по безопасност и здраве при работа. В документа са залегнали законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място. Целта е да се осигури благосъстояние при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите. Ще се редуцира още размерът на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност, както и броят на хората, напускащи предприятията поради лоша работна среда или преждевременно пенсиониране и неработоспособност. Сред целите на програмата е и намаляване на разходите на работодателите за съдействие при завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.), както и на осигурителната и застрахователната тежест.

Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва спад на общия брой трудови злополуки за периода от 2009 г. до 2011 г. с 12 на сто. През 2009 г. са регистрирани общо 3125 трудови злополуки, през 2010 г. – 3025, а през 2011 г. – 2752. За същия период са намалели и злополуките, завършили със смъртен случай (съответно от 118 на 86), както и загубените календарни дни от трудови злополуки с 40 на сто.

През миналата година е продължила тенденцията за спад в нарушенията на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда и увеличаване на нарушенията на разпоредбите на Кодекса на труда. Относителният дял на нарушенията в областта на здравословните и безопасни условия на труд е 43%, а по законосъобразността на трудовите правоотношения - 56%, докато през 2010 г. те са били съответно 53% и 46 на сто.

 
 
 

 
Гласували: 12
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
58,33% (7)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
33,33% (4)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
8,33% (1)
 
Най-четени новини