Статистиката пак отчита повишаване на средната работна заплата

09.08.2012 г. 17:15
, видяна: 4207
Средна месечна работна заплата по сектори

Средната месечна работна заплата в страната за април 2012 г. е 760 лв., за май - 758 лв., а за юни  - 755 лева. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Според статистиката през второто тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата е 758 лева. Тя се е увеличила спрямо първите три месеца на годината с 3.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Финансови и застрахователни дейности"- с 10%, "Образование" - с 8.4%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.9%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2012 г. се увеличават с 47.5 хил., или с 2.3% спрямо края на март 2012 г., като достигат 2.15 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2012 г. най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер - "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 37.3%, "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.2%, както и в дейностите "Операции с недвижими имоти" и "Други дейности" - по 6.3%. Значително намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 3.0%.

В края на юни 2012 г. хората, наети по трудово и служебно правоотношение, са с 47.5 хил., или с 2.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост“ - с 18.1 хил., и "Строителство" - със 7 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 10.4%, и "Строителство" - с 5.3%.

Още по темата

Средна месечна работна заплата по сектори Графика НСИ
08.11.2012 г. 18:15, видяна: 5507
2.13 милиона са наетите по трудово и служебно правоотношение българи към края на септември т.г., показват данни на Националния статистически институт (НСИ).
прочети повече
Средни пазарни цени на жилищата общо за страната по тримесечия
23.07.2012 г. 14:23, видяна: 3685
Нищожно повишение на цените на жилищата през второто тримесечие на годината отчита Националният статистически институт (НСИ).
прочети повече
Националният статистически институт публикува данните от бизнес анкетите съобразно новата Класификация на икономическите дейности.
28.06.2012 г. 11:17, видяна: 3966
Общият показател на бизнес климата в страната през юни се понижава с 1.2 пункта спрямо равнището си от май. Причината е по-нелагоприятната стопанска конюнктура в сферата на промишлеността и търговията на дребно, уточниха от Националния статистически институт.
прочети повече
Структура на заетите лица по икономически дейности през първото тримесечие на 2011 и 2012 г. (относителен дял, %)
06.06.2012 г. 12:41, видяна: 5361
Увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) с 2.6% през първото тримесечие на годината в сравнение със същия период на 2011-а отчита Националният статистически институт (НСИ). Предварителните данни са за БВП на един зает, уточниха от националната статистика.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини