Морската трудова конвенция започва да действа от август догодина

Документът определя минималните изисквания за труда на моряците
23.08.2012 г. 15:50
, видяна: 3081
В документа е отделено специално внимание на процедурите за подаване на жалби от моряците на борда на кораба и на брега.
Снимка МТИТС

От август 2013 година ще започне да действа Морската трудова конвенция, която определя минималните изисквания към моряците за работа и наемане на кораб, нормите за работно време и за почивка, жилищните условия и средствата за възстановяване и отдих, снабдяването с храна и вода, безопасните и здравословни условия на труд, медицинското обслужване, благосъстоянието и социалното осигуряване.

Международната организация на труда съобщи, че всички условия за влизане в сила на конвенцията са изпълнени, след като Руската федерация и Филипините са ратифицирали нормативния акт.

С документа се цели да се гарантира изпълнението на изискванията на международните норми от страна на корабособствениците и операторите, както и да се укрепи познаването и прилагането на нормите. Отделено е специално внимание и на разпоредбите относно процедурите за подаване на жалби от моряците на борда на кораба и на брега, юрисдикцията и контрола на корабите от страна на държавата на знамето, уточниха от транспортното министерство.

Конвенцията осъвременява и част от нормите, които действат сега. Повечето международни трудови конвенции са обсъждани и приемани в периода от 1920 до 2001 г. - през различни исторически и икономически периоди на развитие. Съществена част от нормите в тях са морално остарели в условията на все по-голямата глобализация.

 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини