Предоставиха две концесии за добив на подземни богатства

13.03.2012 г. 13:20
, видяна: 5692
Концесията е най-удачната форма за добив на подземни богатства. Hydrostroy.com

Две концесии за добив на подземни богатства одобри правителството. Контрактите са за срок 35 години. От находище "Кариерата" пясъци ще добива "Минерал Процесинг" ООД. Концесионната площ е 152 599 кв. м и се намира в землището на с. Полски извор, община Камено. Общината ще получава 50% от концесионното възнаграждение, което за 35-годишния период се очаква да надхвърли 968 975 лв. при средногодишна производителност на кариерата 50 хил. т строителни материали, годни за производството на обикновени бетони и строителни разтвори. Предвижданите инвестиции са за над 260 хил. лв.

Концесия за добив на скалнооблицовъчни материали от находище "Дъбака" получи ЕТ "Ник-Ник-Любка Николова-Никола Николов". Концесионната площ е 87 250 кв. м и се намира в землището на с. Кобилино, община Ивайловград. Предвидените инвестиции за 35-годишния период са за над 290 хил. лв., а средногодишната производителност на кариерата - 3740 куб. м гнайсошисти. Община Ивайловград ще получава 100% от концесионното плащане, чийто размер за срока на концесията ще надхвърли 630 хил. лв.

 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини