Категории: Актуално, България

Слаб ръст на промишленото производство, строителството и търговия на дребно на годишна база

10.09.2012 г. 11:56
, видяна: 2675
Процентно изменение на оборота в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" спрямо съответния месец на предходната година
Графика НСИ

Индексът на промишленото производство в страната през юли нараства с 0.4% в сравнение с предходния месец. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Регистрирано е увеличение в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.1%, и в добивната промишленост - със 7.3%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление с 1.4%.

По-значителен спад се отчита при производството на химични продукти - с 11.3%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 10.2%, при производството на облекло - с 8.1%, на тютюневи изделия - с 5.5%, и на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 4.7%. Ръст е регистриран при производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.9%, на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.1%, и на основни метали - с 3.3%.

На годишна база се отбелязва ръст в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.1%, и в добивната промишленост - с 1.5%, докато в преработващата промишленост е регистрирано намаление с 1.0%.

В сектор "Строителство" през юли индексът а продукцията се е повишил с 1.5% спрямо юни т.г. На годишна база националната статистика отчита увеличение с 3.1% на строителната продукция. Това се определя предимно от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където ръстът е с 10.3%, докато при сградното строителство е регистрирано намаление с 2.3%, уточняват от НСИ.

По предварителни сезонно изгладени данни през юли оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" запазва равнището си от предходния месец. На годишна база има покачване на този показател с 1.6%. над равнището на същия месец от предходната година.

Статистиците регистрират ръст на оборота в търговията на дребно през юли 2012 г. спрямо същия месец на 2011 г. чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 19.7%, с фармацевтични и медицински стоки - с 10.9%, с автомобилни горива и смазочни материали - с 6.6%, с компютърна и комуникационна техника - с 6.4%, и с храни, напитки и тютюневи изделия - с 1.8%. Спад се наблюдава в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 15.8%, с разнообразни стоки - със 7.1%, и с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 6.5%.

Още по темата

Със спад се характеризира бизнес климатът във всички наблюдавани отрасли. Графика НСИ
28.08.2012 г. 16:32, видяна: 2629
През август 2012 г. общият показател на бизнес климата в страната се понижава с 3.3 пункта спрямо юлското си равнище.
прочети повече
Средни пазарни цени на жилищата общо за страната по тримесечия
23.07.2012 г. 14:23, видяна: 3582
Нищожно повишение на цените на жилищата през второто тримесечие на годината отчита Националният статистически институт (НСИ).
прочети повече
Националният статистически институт публикува данните от бизнес анкетите съобразно новата Класификация на икономическите дейности.
28.06.2012 г. 11:17, видяна: 3863
Общият показател на бизнес климата в страната през юни се понижава с 1.2 пункта спрямо равнището си от май. Причината е по-нелагоприятната стопанска конюнктура в сферата на промишлеността и търговията на дребно, уточниха от Националния статистически институт.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини