Медицинският университет в Пловдив става все по-модерен

С близо 3 млн. лева от ОПРР ще се обнови Библиотечно-информационният център и ще се подобри енергийната ефективност на сградите
24.04.2012 г. 10:26
, видяна: 3251
По проекта ще бъдат изпълнени мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Медицинския колеж в Пловдив на ул. "Братя Бъкстон" 120.

Продължава изпълнението на проекта "Осигуряване на достъпна и рентабилна инфраструктура на Медицински университет – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите и модернизация на Библиотечно-информационния център", чийто бенефициент е висшето училище. Общата стойност на финансирането е 2 959 402 лева, от които 2 515 492 са отпуснати от Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", а останалите са осигурени от университета.

През април стартираха строително-монтажни дейности в Библиотечно-информационния център, които по график трябва да продължат 5 месеца, съобщиха от висшето училище. Освен ремонт на помещенията проектът включва доставка и монтаж на оборудване за защита и опазване на библиотечния фонд. Ще бъдат внедрени още специализирано IT оборудване, софтуер и технологии за модернизация и оптимизация на библиотечното обслужване, обясниха от Медицинския университет.

Обновената библиотека ще се използва за обучителна и научно-изследователска дейност от студенти, докторанти, специализанти, преподаватели и служители на висшето медицинско училище.

Друга основна дейност по проекта е изпълнението на мерки за енергийна ефективност в Медицинския колеж, допълниха от МУ – Пловдив. Според изчисленията на екипа по проекта чрез санирането на сградите, смяната на дограмата и обновяването на инсталациите годишно ще се реализират икономии в размер на 193 хиляди лева.

Проектът е част от схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации", която се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 
 
 

 
Гласували: 18
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
44,44% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
50,00% (9)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
5,56% (1)
 
Най-четени новини