Категории: Актуално, Икономика

Кредитираните от банките сектори не генерират икономически растеж, твърдят експерти

19.10.2012 г. 16:09
, видяна: 2919
Френският посланик Филип Отие (вдясно) също бе гост на конференцията.

Търговските банки в България кредитират сектори, които имат бърза възвръщаемост на инвестицията, но по-слабо отношение към високо технологичните производства и генерирането на икономически растеж. Такива са търговията и ремонтната дейност, строителството и недвижимите имоти, чиито дялове в структурата на фирмените кредити са съответно 30.18 и 15%. Това обясни гл. ас. д-р Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при БАН по време на Международната научна конференция за посткризисното икономическо развитие на ЕС и България, която се провежда в столицата.

В анализа си за развитието на банковата дейност като фактор за икономически растеж д-р Сарийски подчерта, че ако подобна тенденция продължи, скоро няма да излезем от кризата, защото парите ще отиват там, където има бърз ефект, но печалбата и работната заплата най-малко растат.

Тезата му бе продължена и от проф. Искра Белева, според която структурата на кредитите кореспондира и с тази на заетостта. Сега най-много се търсят професии, свързани с търговията и услугите - продавачи, консултанти, което не предполага дългосрочен икономически растеж, каза тя.

Международната конференция вчера и днес (18 и 19 октомври) се организира от Института за икономически изследвания при БАН и поставя 4 основни проблема: финансова и суверенна дългова криза; икономически растеж, иновации и инвестиции; пазар на труда и социална политика и мобилност на работната сила. Участници в нея са български и чуждестранни изследователи, преподаватели и експерти

Темата на дискусията от сутрешната сесия бе "Икономически растеж, иновации и инвестиции", с доклади на проф. Гарабед Минасян, проф. Росица Рангелова и проф. Росица Чобанова от ИИИ при БАН, проф. Ганчо Ганчев от Югозападния университет „Неофит Рилски” и н.с. Шандор Мейсел от Института за световна икономика в Будапеща.

Според проф. Минасян основният въпрос сега е защо "бягат" парите и как да заработят те за стабилен и дългосрочен икономически растеж.

Като параметри на финансовата и икономическа уязвимост на България той посочи отрицателната финансова сметка - заради износа на собствен, а не на чужд капитал, свиването на инвестиционната активност с близо 40% за последните 3 години, намаляването на индивидуалното потребление с 8.1 на сто и натрупването на социално напрежение в обществото следствие на безработицата и бедността.

Смятам, че финансовата стабилност е илюзорна, без наличие на икономическа стабилност, подчерта проф. Минасян и препоръча енергични мерки на правителството за поддържане на ред, дисциплина, прозрачност и предвидимост.

Следобедната сесия разисква темата "Трансгранична мобилност на населението" с анализ на емпирични данни от Албания, България, Македония и Испания.

Още по темата

Конференцията събра български и чуждестранни изследователи, преподаватели и експерти по икономика.
18.10.2012 г. 18:11, видяна: 3919
Кризата на еврото в една и съща степен е криза на суверенните дългове и на частния сектор.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 18
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
44,44% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
50,00% (9)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
5,56% (1)
 
Най-четени новини