Категории: Актуално, България

Българите купуват най-вече имоти с емигрантските пари

22.10.2012 г. 17:19
, видяна: 3975
Емигрантските парични преводи все още са важен фактор в икономиката ни.
Снимка infobulgaria.info

Независимо от кризата в Европа и Щатите и общия спад на икономическата активност и заетостт българските емигранти продължават да изпращат пари у дома. Преводите от чужбина имат все по-голямо значение не само у нас, но и в редица страни на Югоизточна Европа.

Това заяви проф. д-р Искра Христова-Балканска по време на Международната конференция за посткризисното икономическо развитие на ЕС и България. Форумът бе организиран от Института за икономически изследвания при БАН и се проведе на 18 и 19 октомври в столицата.

Според експерта в Молдова и Албания например емигрантските пари са около 40% от БВП, като по-голямата част се изразходват за дрехи и храна, 10% - за образование и спестявания, и само 5 на сто отиват за инвестиции или за подпомагане на частния бизнес.

В България емигрантските пари се използват основно за закупуване на недвижими имоти, отчитани като преки чуждестранни инвестиции, подчерта проф. Христова-Балканска. По думите й, освен че допринасят за икономическия растеж, по-високи доходи на част от населението и заетостта, те имат и някои отрицателни ефекти върху икономиката. От една страна, притокът на свежи пари от емигранти намалява стимулите за търсене на работа, а от друга - увеличените разходи за потребление оказват натиск върху цените на вътрешния пазар, обезценяване на местните стоки и услуги и ръст на инфлацията.

Паричните трансфери могат да компенсират временни финансови липси, но съвсем не могат да подменят загубите от изтичането на висококвалифицирани кадри, стана ясно още по време на конференцията. Според експертите значителното изтичане на мозъци от България се дължи основно на икономическите фактори, като например липсата на перспективи пред младите хора за кариера.

Същата тенденция се наблюдава в Македония и Албания. За 15 години общият брой на емигрантите е 447 хил., или 21.9% от населението на Македония, като преобладаващата част са високообразовани и активни на пазара на труда младежи на възраст между 25 и 29 години.

Албания пък се смята за най-засегнатата от ефектите на глобалната криза страна в Централна и Източна Европа по отношение на международната и вътрешната миграция. До края на 2011 г. албанските емигранти са близо 1.4. млн. души, като около една трета от тях живеят в Гърция и Италия, заяви д-р Илир Гедеши по време на конференцията. И подчерта, че основно албанците в чужбина работят в сектори като строителство, услуги, производство, помощ в домакинството и селското стопанство, като за 15 години размерът на изпращаните от тях парични трансфери се е увеличил над 8 пъти.

Преводите от чужбина се използват за подкрепа на ежедневни нужди - храна и дрехи, за подобряване условията на живот - обзавеждане на дома, и твърде малко за инвестиции в частен бизнес. Идентично с България, те са подобрили условията на живот на много семейства, но имат ограничена роля в устойчивото развитие на икономиката и създаването на работни места, стана ясно от анализа на експертите.

По време на дискусията те подчертаха, че паричните преводи от трудовата миграция са важен двигател на вътрешно търсене в България и Албания, но намаляването на обема им - заради кризата, ще понижи стандарта на живот на много домакинства и ще предизвика допълнителни затруднения с негативен ефект върху макроикономическите показатели като цяло.

Още по темата

Повишение на цените при повечето плодове и зеленчуци отчита статистиката. Снимка Aspekti.info (архив)
13.11.2012 г. 16:13, видяна: 4006
Индексът на потребителските цени за октомври 2012 г. спрямо септември 2012 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%.
прочети повече
Конференцията събра български и чуждестранни изследователи, преподаватели и експерти по икономика.
18.10.2012 г. 18:11, видяна: 3665
Кризата на еврото в една и съща степен е криза на суверенните дългове и на частния сектор.
прочети повече
В средносрочен план бюджетното салдо ще остане дефицитно, прогнозираха икономистите при представянето на доклада.
21.05.2012 г. 17:24, видяна: 3356
"България няма добра структура на износа, ако искаме да градим растеж. Не сме в в рецесия, но кризата се усеща от всички - липсват двигатели на вътрешното потребление, лошите кредити, регионалните различия и безработицата продължават да растат".
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 41
Да, както винаги.
12,20% (5)
Все още се колебая.
24,39% (10)
Нямам нито отпуск, нито пари, така че няма да ходя.
34,15% (14)
Не, страх ме е от коронавируса.
29,27% (12)
 
Най-четени новини