Категории: Актуално

Етнолозите в ПУ "Паисий Хилендарски" честват юбилей

20-ата годишнина от създаването на специалността ще бъде отбелязана с научна конференция
25.10.2012 г. 16:38
, видяна: 5033
Ас. д-р Мария Кисикова, доц. д-р Красимира Кръстанова и доц. д-р Мария Шнитер (отляво надясно) представиха програмата на конференцията "След следващата запетая".

С Юбилейната конференция "След следващата запетая" на 26 и 27 октомври Философско-историческият факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" ще отбележи тържествено 20-годишнината на специалността "Етнология". Това съобщи деканът на факултета доц. д-р Мария Шнитер.

"Етнологията е жива наука, която изучава както миналото, така и реалните процеси в настоящето. Очакваме не само академичната общност да оценява успехите ни, а и обществеността - в т.ч. държавните и местните администрации и институции. Нашите студенти са подготвени да анализират и разрешават етнически и религиозни казуси, да бъдат медиатори или изследователи, да практикуват еднакво добре различни професии - от учител по обществени науки до експерт в неправителствена организация или социологическа агенция". подчерта доц. Шнитер.

Тя разказа, че възпитаници на една от най-новите магистърски програми на Философско-историческия факултет - "Управление на културното наследство", са сред одобрените за работа в администрацията на ресор "Туризъм" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, която бе преместена в Пловдив. Лично заместник-министърът Иво Маринов, който отговаря за този ресор, е похвалил студентите на ФИФ и ще присъства на откриването на конференцията "След следващата запетая", каза доц. Шнитер

Участници във форума са преподаватели и изследователи от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Софийския университет "Св. Климент Охридски", Нов български университет, Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методи", Бургаския университет "Асен Златаров", Института по етнология и фолклор с Етнографски музей - БАН, Асоциация "Онгъл", музеи в Пловдив, Бургас и Русе.

Наред с докладите и презентациите в рамките на юбилейния научен форум е предвидена и "Етноложка филмотека". Тя включва представяне и прожекции на документални филми, сред които са и първият пример за визуална антропология в специалността "Етнология" - "Гергьовден при гораните в Албания", с автор Веселка Тончева от ИЕФЕМ - БАН, и "Игра на етнология" на Мария Славчева, Анелия Авджиева, Светослава Манчева, Свобода Стоева и Зорница Пранджева - студенти по етнология от Философско-историческия факултет на ПУ

В двата дни на конференцията на първия етаж в сградата на ул. "Костаки Пеев" 21 ще бъде подредена интерактивната изложба "20 години Етнология в Пловдивския университет". Във фоайето на четвъртия етаж може да бъде разгледана и студентската фотографска изложба "Момково: за селото и хората и за хората на селото", която е част от лятната практика на младите хора през 2011 г.

Конференцията ще се проведе в 16-а аудитория на Пловдивския университет. Официалното откриване ще направят ръководителят на Катедра "Етнология" доц. д-р Красимира Кръстанова, деканът на ФИФ доц. д-р Мария Шнитер и ректорът на ПУ доц. д-р Запрян Козлуджов.

Първоначалният проект за развиването на етнологията като университетска специалност в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" е изготвен през 1991-1992 г. от екип преподаватели начело с проф. дфн Тодор Иванов Живков, разказа доц. Шнитер. Специалността е замислена като надграждане на знанията от хуманитарните науки, вече развити и утвърдени във висшето училище, с модерните търсения в областта на социалните науки, достъпът до които вече е станал възможен благодарение на  политическите промени след 1989 г. По този начин постигнатото през 90-те години в относително затворените академични среди намира достъп до университетското образование и се превръща от научен в научно-образователен проект, обясняват от Катедра "Етнология".

"Пловдивският модел" на етнологията възниква като разкриване на две магистърски специалности - "Българска филология и етнология" и "Английска филология и етнология", които посрещнаха първите си студенти през академичната 1992/1993 година. Това са и първите създадени в страната специалности с етнология. През 1997 г. беше приет и първият випуск бакалаври в самостоятелната специалност "Етнология", някои от които продължиха и в първата магистратура - "Приложна етнология", през учебната 2001/ 2002 година.

От 2004 г. специалността се развива в рамките на новооткрития Философско-исторически факултет, чийто първи декан става доц. д-р Мария Шнитер. Тя е и ръководител на Катедрата по етнология и социология. Самостоятелната Катедра "Етнология" е създадена през 2007 г., а първият и ръководител е доц. д-р Красимира Кръстанова. Това разказа една от първите възпитанички на специалността и вече преподавател в катедрата ас. д-р Мария Кисикова.

В момента освен бакалавърска степен на специалността "Етнология" в Пловдивския университет има обучение в три магистърски програми - "Културен туризъм и културно проектиране", "Етнология (общности, идентичности, култура)", "Управление на културното наследство", както и докторски програми по етнология и социална антропология. Всички са получили най-висока оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация.

Още по темата

Вече 20 години в ПУ се изучава етнология като самостоятелна специалност. Снимка newsmaker.bg (архив)
24.10.2012 г. 16:18, видяна: 3645
С Юбилейна конференция "След следващата запетая" Философско-историческият факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" ще отбележи 20 години от създаването на специалността "Етнология" във висшето училище.
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини