Категории: Актуално

Безработицата расте, отчита националната статистика

08.11.2012 г. 18:15
, видяна: 5457
Средна месечна работна заплата по сектори
Графика НСИ

2.13 милиона са наетите по трудово и служебно правоотношение българи към края на септември т.г., показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо края на юни (второто тримесечие на годината) се отчита намаление на работещите с 22.4 хиляди души, или с 1%.

Най-голям спад в броя на работещите статистиката отбелязва в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - със 17.7%, "Операции с недвижими имоти" - с 4.9%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 4.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в "Административни и спомагателни дейности" - със 7.7%, и  "Образование" - с 1.2%.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 22.2 и 17.9 процента.

През третото тримесечие на годината наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 59.2 хил., или с 2.7%, по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление се наблюдава в "Преработваща промишленост" - с 23 хил., и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 10.7 хил. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 10.3%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - с 8.7%.

Средната месечна работна заплата за юли 2012 г. е 750 лв., за август - 744 лв., а за септември  - 768 лева, отчита още статистиката.

Още по темата

 Графика НСИ
21.11.2012 г. 15:01, видяна: 4044
393 200 са безработните в страната през третото тримесечие на 2012 г., отчете Националният статистически институт.
прочети повече
Разпределение на работещите лица по бедност и образование през 2010 година Диаграма НСИ
28.09.2012 г. 11:46, видяна: 4536
Анализ на индикаторите за бедност и социално включване разпространи Националният статистически институт.
прочети повече
Средна месечна работна заплата по сектори
09.08.2012 г. 17:15, видяна: 4142
Средната месечна работна заплата в страната за април 2012 г. е 760 лв., за май - 758 лв., а за юни - 755 лева. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).
прочети повече
 
 
 

 
Гласували: 21
Да, както винаги.
0,00% (0)
Все още се колебая.
38,10% (8)
Най-вероятно ще си остана вкъщи.
57,14% (12)
Никъде няма да ходя заради коронавируса.
4,76% (1)
 
Най-четени новини